Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo

C. Kantu Esperante kun Janico kaj Johano   Kun sono (mp3)


12 Konversaciaj Kantoj por Komencantoj
Verkisto: Charlotte Kohrs
Kantistoj: Janice kaj John Atkinson

Eldonita de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo
        (nova adreso)
8894 Berkay Avenue, Jennings MO 63136, USA
per helpo de Eduka Fondaĵo Carson, Kanado

Estas tri versioj de cxi tiu pagxo:

A. Kantu Esperante kun Janico kaj Johano,
    Originala libreto, kun desegnoj, muzik-notoj,
    kaj man-skribita teksto, sen sono.

B. Originala libreto, plus tajpitaj tekstoj, plus sono (mp3).

C. Tajpitaj tekstoj, plus sono (mp3), sen desegnoj kaj
    sen muzik-notoj.    1. Ruĝa Pomo         mp3

    Poeto nekonata; franca tradicia melodio
    Konversacia Enkonduko

A: Kio estas tio, Petro?
B: Tio estas pomo, Violeta.
A: Jes. Ĝi estas ruĝa pomo.
B: Pomo estas frukto.

A: Ruĝa pomo, ruĝa pomo
B: Estas ĝi. Estas ĝi.
A: Pomo estas frukto. Pomo estas frukto.
B: Frukto, jes. Frukto, jes.

A: Nigra Kato, nigra kato
B: Estas ĝi. Estas ĝi.
A: Kato estas besto. Kato estas besto.
B: Besto, jes. Besto, jes.

A: Blua tablo, blua tablo
B: Estas ĝi. Estas ĝi.
A: Tablo estas meblo. Tablo estas meblo.
B: Meblo, jes. Meblo, jes.    2. Kompreneble! Kompreneble Ne!         mp3

A: Diru -- "Kom-pre-ne-ble".
B: Kom-pre-ne-ble.
A: Bone! Nun diru, "Kom-pre-ne-ble ne."
B: Kom-pre-ne-ble ne!

A: Ĉu kato estas besto?
B: Kompreneble!
A: Ĉu hundo estas viro?
B: Kompreneble ne!

        Rekantaĵo

    Kompreneble! Kompreneble ne!
    Kompreneble! Kompreneble ne!

A: Ĉu birdo estas bela?
B: Kompreneble!
A: Ĉu floro estas malbela?
B: Kompreneble ne!

A: Ĉu tigroj estas grandaj?
B: Kompreneble!
A: Ĉu ursoj estas malgrandaj?
B: Kompreneble ne!

Noto:
La kantisto diras "floro" anstataux "birdo".
La kantisto diras "birdo" anstataux "floro".    3. Ni Kalkulu Kune         mp3

L: Saluton. Mia nomo estas Lio.
E: Saluton. Mia nomo estas Elsa.
L: Ni parolu kune, Esperante.
E: Jes. Ni kalkulu de unu ĝis dek.
L: Bone.

E: Unu, du, tri.
    Vi parolas kun mi.
L: Unu, du, tri.
    Mi parolas kun vi.
E k L: Jes, jes, jes.
    Ni parolas kune.

L: Kvar, kvin, ses.
    Diru, "Ne" aŭ "Jes.
E: Kvar, kvin, ses.
    Mi diras, "Jes, jes, jes".
E k L: Jes, jes, jes.
    Ni parolas kune.

E: Sep, ok, naŭ.
    Kalkulu de unu ĝis naŭ.
L: Sep, ok, naŭ, dek.
    Kalkulu de unu ĝis dek.
E k L: Jes, jes, jes.
    Ni kalkulu kune.

E k L: Unu, du, tri,
    Kvar, kvin, ses,
    sep, ok, naŭ, dek!
    Ni kalkulas kune.    4. Ho, Ĉu Vi Min Komprenas?         mp3

A: Ĉu vi komprenas min?
B: Jes. Ĉu vi min komprenas?
A: Kompreneble. Ni kantu.

A: Ho, ĉu vi min komprenas?
B: Ho, ĉu vi komprenas min?
A: Jes, sinjoro. B: Jes, sinjorino.
A k B: Mi komprenas vin.

A: Ho, ĉu ŝi min pardonas?
B: Ho, ĉu ŝi pardonas min?
A: Jes, sinjoro. B: Jes, sinjorino.
A k B: Ŝi pardonas vin.

A: Ho, ĉu li ŝin memoras?
B: Ho, ĉu li memoras ŝin?
A: Jes, sinjoro. B: Jes, sinjorino.
A k B: Li memoras ŝin.

A: Ho, ĉu ŝi lin forgesas?
B: Ho, ĉu ŝi forgesas lin?
A: Ne, sinjoro. B: Ne, sinjorino.
A k B: Ŝi ne forgesas lin.
    Ŝi neniam forgesos lin.    5. Skuu, Rulu, Streĉu Ilin, Ĝoje         mp3

A: Kiom da manoj vi havas?
B: Mi havas du manojn.
A: Kompreneble.
    Vi havas du, belajn, mirindajn manojn.
B: Ankaŭ vi.   (Kantistino diras "Kompreneble")

Mi havas du manojn.
Mi havas dek fingrojn.
Skuu la du manojn.
Rulu la dek fingrojn.
Streĉu, streĉu, streĉu ilin ĝoje!

Mi havas du ŝultrojn.
Mi havas du brakojn.
Skuu la du ŝultrojn.
Rulu la du brakojn.
Streĉu, streĉu, streĉu ilin ĝoje!

Mi havas du genuojn.
Mi havas du krurojn.
Skuu du genuojn.
Rulu du krurojn.
Streĉu, streĉu, streĉu ilin ĝoje!

Mi havas unu korpon.
Unu belan korpon.
Skuu la korpon.
Rulu belan korpon.
Streĉu, streĉu, streĉu ĝin ĝoje!    6. Saluton, Amiko         mp3

A: Saluton, amiko. Mi ĝojas vidi vin.
B: Saluton, amikino. Mi ĝojas renkonti vin.
A: Ĝis la revido, amiko.
B: Ĝis la revido, amikino.
A: Saluton, amiko. Bonvolu helpi min.
B: Saluton, amikino. Mi ĝojos helpi vin.
A: Dankon pro via helpo, amiko.
B: Estas mia plezuro, amikino.    7. Kiu Li Estas? Kie Li Loĝas?         mp3

A: Kiu li estas? B: Lia nomo estas Nin-An.
A: Kie li loĝas? B: Li loĝas en Ĉinio.

        Rekantaĵo

A k B: Ho li estas ĝoja. Li ĝojas. Li ĝojas.
    Ĝoje li parolas kaj kantas la ĉinan.

A: Kiu ŝi estas? B: Ŝia nomo estas Violeta.
A: Kie ŝi loĝas? B: Ŝi loĝas en Hispanio.
A k B: Ho ŝi estas ĝoja ...
    ... kaj kantas la hispanan.

A: Kiu ŝi estas? B: Ŝia nomo estas Nikiko.
A: Kie ŝi loĝas? B: Ŝi loĝas en Japanio.
A k B: Ho ŝi estas ĝoja ...
    ... kaj kantas la japanan.

A: Kiu li estas? B: Lia nomo estas Lio.
A: Kie li loĝas? B: Li loĝas en Usono.
A k B: Ho ŝi estas ĝoja ...
    ... kaj kantas la anglan.

A: Kiu vi estas? B: Mia nomo estas Petro.
A: Kie vi loĝas? B: Mi loĝas en Esperantujo.
A k B: Ho mi (aŭ vi) estas ĝoja ...
    ... kaj kantas Esperanton.    8. Bonan Matenon, Bela Mond'!         mp3

Hodiaŭ brilas la suno.
Kaj ho mi estas feliĉa!
Mi kantas al la mondo,
"Bonan matenon, bela mond'!"

Hieraŭ pluvis la pluvo.
Sed ho mi estis feliĉa!
Mi kantis al la mondo,
"Bonan vesperon, pluva mond'!"

Morgaŭ fulmotondros.
Sed ho mi estos feliĉa!
Mi kantos al la mondo,
"Bonan nokton, brua mond'!
Bonan nokton, mirinda mond'!"    9. Ĉu Vi Povas Kalkuli Ĝis 2022?         mp3

A: Unu, du,
B:Tri, kvar,
C: kvin kaj ses.
Ĉiuj: Ĉu vi povas kalkuli?
A: Jes. B: Jes. C: Jes.
A: Sep, ok,
B: Naŭ, dek,
C: Dek unu, dek du.
Ĉiuj: Ho, ni ŝatas kalkuli!
A: Nu! B: Nu! C: Nu!
A: Dudek, tridek,
B: Kvardek, kvindek,
C: Sesdek kaj tiel plu.
Ĉiuj: Cent, ducent,
    Mil, dumil,
    Dumil dudek du.    10. Ni estu amikoj         mp3

A: Kion oni dirus
    Se oni povus paroli
    Al ĉiu en la mond'?
B: Mi kantus la jenan kanton:
B: Ni kantu kune.
    Ni dancu kune.
    Ni ludu kaj laboru.
A: Ni ridu kune.
    Ni ploru kune.
    Ni revu kaj parolu.
B: Ni grimpu ĉiun monton.
A: Ni esploru en la Spac'.
A k B: Mi helpos vin .
    Vi gardos min.
    Ni estu amikoj!    11. Donu al mi ĉion         mp3

Donu al mi la akvon.
Donu al mi la manĝaĵon.
Donu al mi ĉion. Dankon.

Rekantaĵo:

Ne forgesu ion.
Mi petas, forgesu nenion.
Bonvolu memori ĉion. Dankon.

Montru al li la libron.
Montru al li la leteron.
Montru al li ĉion. Dankon.

Diru al ni la rakonton.
Diru al ni la novaĵon.
Diru al ni ĉion. Dankon.

Sendu al ŝi la florojn.
Sendu al ŝi la donacojn.
Sendu al ŝi ĉion. Dankon.   


Aktualigita de Enrique,   29  januaro  2007